ANBI


Doelstelling van Stichting literaire activiteiten in Drenthe: Het organiseren van grootschalige- en kleinschalige literaire activiteiten en het stimuleren van een goed literair klimaat in Drenthe en omgeving.

Financieel verslag Zomerzinnen 2018
Financieel verslag Zomerzinnen 2019
Financieel verslag Winterzinnen 2019
Financieel verslag 2020

Bestuurssamenstelling
(De bestuursfuncties zijn onbezoldigd)

Eric van Oosterhout-voorzitter
Evelien Huizenga-secretaris
Albert Haar-penningmeester
Anneke de Haas-bestuurslid
Jolet Dingen-bestuurslid